Web stránka a Web Design

Responsive Web Design


RESPONSIVE WEB DESIGN

D&G group, s.r.o. navrhuje a realizuje: Internetové portály a stránky, od jednoduchých webových prítomnosti na komplexné riešenie Intranet / extranet, zamerané na zdieľanie informácií, nástrojov, procesov a interakcie medzi spoločnosťou a partnermi, dodávateľmi, zákazníkmi. Systémy B2B a B2C e-commerce a vydaný katalóg on-line pre lepšie podnikanie, lepšie riadenie zákaziek, úspora času a nákladov, zoznamka, forum, chat, video konferencia.

Tvorba webových stránok a internetových portálov:

 • Strategická analýza

 • Definícia a realizácia komunikácie

 • Grafika a obsah

 • Technologický vývoj

 • Dodatky do existujúcich systémov

Pre každý projekt Web LUNA G.P., s.r.o. zvládne:

 • Web koncepcia

 • Grafika

 • Informácie o architektúre

 • Spracovanie obsahu

 • Programovanie (PHP, ASP, ASPNET, JSP)

 • Návrh databázy (Microsoft SQL Server platformy, MySQL, atd)

Medzi riešeniami môžu byť vykonávané management dokumenty:

 • systémy pre riadenie objednávok, rezervácie a kontakty

 • žiadostí o prepojení do databáz, ktoré umožňujú rôzne úrovne prístupu, riadenie viditeľnosti obsahu, právomoci interakcie a integrácia s rôznorodými vnútornými systémami riadenia

 • Systémy pre správu obsahu (CMS), ktoré umožňujú, že spoločnosť bude plne nezávislá od činnosti aktualizácie svojich internetových stránok.

LUNA G.P., s.r.o. ponúka pokročilé a spoľahlivé hosting služby. Servery sa nachádzajú na web farm, sú chránené sofistikovanými bezpečnostnými systémami a sú neustále monitorované a aktualizované.

LUNA G.P. s.r.o.

Communication & Web


Orechová 2922/64
90042 Dunajská Lužná

Mobil +421 905 395 616
Tel +39 080 21 48 245

IČO: 52 689 816
DIČ: 2121107571
IČ DPH: SK2121107571